Regulamin

          RMD
                        WINTER

                RUN
   2017

 
Ilość zawodników ograniczona do: 300 osób !!!
Liczy się kolejność osób które opłaciły wpisowe na konto !!!
 
1. Organizator:
Alpin Sport Zakopane – www.alpinsport.pl
 
2. Cel zawodów:
- popularyzacja biegów górskich w Polsce,
- rozpoczęcie Ligi Biegów Górskich 2017.
 
3. Termin i miejsce
04.03.2017r. (sobota) Szczyrk, Orle Gniazdo
start godz. 10.00, spod Orlego Gniazda
 
4. Program:
 
Piątek - 03.03.2017
17:00 - otwarcie biura zawodów (Hotel Orle Gniazdo)
19:00 - zamknięcie biura zawodów
 
Sobota – 04.03.2017
8:30 - otwarcie biura zawodów (Hotel Orle Gniazdo)
9:30 - zamknięcie biura zawodów, zakończenie przyjmowania depozytów
9:45 - odprawa
10:00 - start
14:30 – zakończenie (Hotel Orle Gniazdo), wręczenie nagród, losowanie upominków
 
5. Dystans/trasa
 
Dystans: ~ 8,2 km
Przewyższenie: ~+/-614m (+ 507 m/-107 m) (+9%)
 
6. Kategorie wiekowe (kobiety i mężczyźni):

junior:       K i M    16 - 19 lat
senior:      K i M    20 - 39 lat
masters:   K i M    40 - 49 lat
weteran:   K i M    +50 lat
 
Aby możliwa była klasyfikacja z danej kategorii wiekowej minimalna 
liczba zawodników musi wynieść 5 osób!
 
Prawo startu mają wszyscy chętni powyżej 18 lat legitymujący się dobrym  stanem zdrowia,
 
oraz osoby od 16-go roku życia które posiadają pisemną zgodę rodziców,
 
Oświadczenie do pobrania tutaj: OŚWIADCZENIE
 
7. Zapisy/Wpisowe
 
Zapisy na bieg zaczynają się 31.12.2016 o godzinie 24:00 i trwają do  01.03.2017 (o ile nie zostanie osiągnięty limit!) na stronie biegu: 
rmdwinterrun.pl
 
Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza (warunkiem jest wpisanie  prawidłowych danych!!!) wyrażenie zgodny na akceptację regulaminu i  dokonanie opłaty startowej w kwocie:
 
- wysokość wpisowego: 50 zł (do dnia 15.01.2017r.)

- wysokość wpisowego: 70 zł (do dnia 31.01.2017r.)

- wysokość wpisowego: 90 zł (do dnia 28.02.2017r.)

- wysokość wpisowego: 120 zł (od dnia 01.03.2017r.) (w biurze zawodów!!!)

- raz wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach oraz zamianie na innego zawodnika!!!
 
- limit zgłoszeń wynosi 300 osób. Po osiągnięciu tej liczby zapisy zostaną wstrzymane na 4 dni, podczas których zgłoszeni zawodnicy będą  mieli czas na dokonanie opłaty startowej potwierdzającej chęć wzięcia  udziału w Biegu. Po tym terminie, nieopłaceni zawodnicy zostaną usunięci z listy a zapisy będą kontynuowane aż do wyczerpania limitu 300 osób.  Powyższy schemat będzie powtarzany aż do wyczerpania miejsc.
 
- Organizator zastrzega sobie prawo dopuszczenia pewnej liczby dodatkowych osób.
 
wpłaty, po dokonaniu zgłoszenia internetowego należy dokonywać na konto:
 
BANK BPH:43-190 MIKOŁÓW

UL. RYBNICKA 20

TYTUŁEM : RMD Winter Run 2017 – imię i nazwisko osoby lub osób startujących
 
Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto organizatora.
 
Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu  pocztowego/przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku.
 
Organizator nie zwraca wpisowego w przypadku nie zgłoszenia się zawodnika na starcie biegu. Pakiet startowy może zostać odebrany przez  osobę drugą po okazaniu imiennego upoważnienia tylko w czasie czynnego  biura zawodów !!! (nie wysyłamy pakietów startowych po zakończeniu biegu)
 
 
 
W ramach wpisowego gwarantujemy:
- kupon rabatowy -20% procent do wykorzystania do dnia 30.06.2017r. w  sklepie internetowym: www.alpinsport.pl
- dla pierwszej setki na mecie pamiątkowy medal
- udział w losowaniu nagród rzeczowych,
- chustkę wielofunkcyjną
- dobrą zabawę :)
- ciepły posiłek
- napój
- wejściówkę na festiwal filmów górskich (Rabat 50%)
 
8. Nagrody
- puchar dla najlepszej kobiety i mężczyzny,
- nagrody finansowe w postaci bonów o wartości: 300/200/100 zł dla 3  najlepszych zawodników w kategorii OPEN
- nagrody rzeczowe dla pierwszych 3 zawodników w kategoriach wiekowych
 
Ponad to wśród wszystkich zawodników odbędzie się losowanie nagród rzeczowych.
 
9. Biuro zawodów
w dniu zawodów 04.03 sobota w godzinach 8:30 - 9:30
 
Uwaga!
- zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe
- w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych organizator ma prawo do zmiany trasy
- zawodnicy schodzący z wyznaczonej trasy będą dyskwalifikowani
- numery startowe MUSZĄ być w czasie biegu widoczne i przypięte do  koszulki na klatce piersiowej
- każdy zawodnik dostanie oznaczoną torebkę, w którą będzie mógł spakować depozyt (Zawodnicy oddają depozyt na własną odpowiedzialność  /oświadczenie). Organizatorzy nie przyjmują cennych rzeczy.
- Limit czasu: 90 minut
- Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność podpisując oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność, odebranie numeru startowego jest  równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

 


ORGANIZATORZY:


GŁÓWNI SPONSORZY:

                    

 


POZOSTALI SPONSORZY:

     
    
 

PATRONI MEDIALNI:

   www.alpinsport.pl